Advies, bemiddeling en verdediging bij echtscheiding.

Je bent getrouwd maar wenst te scheiden?
Je denkt aan scheiden maar twijfelt nog?
Wenst je partner het huwelijk te beëindigen?
Ben je wettelijk of feitelijk samenwonend en wil je dit verbreken?

Wij maken je graag wegwijs in jouw rechten en plichten, met eerlijk en menselijk advies. Advocatenkantoor Roex is immers het meest gespecialiseerd in familierecht, echtscheidingszaken in het bijzonder.

Wij weten als geen ander hoe we jouw belangen moeten verdedigen i.v.m. de verdeling van de eigendommen uit de huwelijksgemeenschap, het hoederecht en de omgangsregeling over de kinderen, alimentatie, enzovoort.

Is een echtscheiding onafwendbaar, dan zullen we met kunde en vastberadenheid jouw belangen behartigen. Bij kwesties zoals de verdeling van de onroerende en roerende eigendommen komt onze uitgebreide kennis van het vennootschapsrecht vaak van pas.

Echter, als een rechtszaak kan vermeden worden zullen we dat ook proberen via bemiddeling want meestal zijn beide partijen hiermee gebaat.

Wist je dat…

… overspel niet perse moet vastgesteld worden door een gerechtsdeurwaarder, maar evengoed kan bewezen worden via Facebook, Whatsapp- en sms-berichten?

Wat kunnen wij in dat geval concreet voor jou doen?

Procedure m.b.t. het bekomen of afwenden van voorlopige en dringende maatregelen voor de familierechtbank, zoals:

 • Maatregelen betreffende de kinderen (domicilie, verblijfsregeling, verdeling van de kosten,…)
 • Een persoonlijke onderhoudsbijdrage
 • Het voorlopig gebruik van bepaalde roerende goederen zoals meubelen, een auto, enz.
 • Maatregelen m.b.t. de gemeenschappelijke onderneming(en)
 • De machtiging om alleen te verblijven in de gezinswoonst met betredingsverbod voor de ander

Echtscheidingsprocedure voor de familierechtbank, met betrekking tot:

 • Maatregelen betreffende de kinderen (domicilie, verblijfsregeling, omgangsregeling, verdeling van de kosten,…)
 • Alimentatie voor de kinderen
 • Een persoonlijke onderhoudsbijdrage
 • Boedelvereffening en verdeling

Wist je dat…

… een wettelijke samenwoonst kan worden beëindigd door een eenzijdige verklaring voor de ambtenaar van de burgerlijke stand van je gemeente?

Hoe lang duurt een echtscheidingsprocedure?

De tijd dat één van de partners de echtscheiding eindeloos kon rekken is voorbij.Je kan de ontbinding van het huwelijk vragen op grond van fout of feitelijke scheiding.

Als wij de fout (bijvoorbeeld overspel of mishandeling) op de inleidende zitting voldoende kunnen bewijzen, wordt de echtscheiding met een later vonnis uitgesproken door de rechtbank.

De tijd om de echtscheiding op grond van feitelijke scheiding te bekomen, is afhankelijk van de houding van je partner.

 • Indien hij/zij zich akkoord verklaart met de echtscheiding, stelt de rechtbank een nieuwe datum vast, ofwel na het verstrijken van 6 maanden feitelijke scheiding, ofwel 3 maanden na de inleidende zitting.  Op deze tweede zitting moet je partner zich opnieuw akkoord verklaren met de echtscheiding.
 • Indien je partner voor de rechtbank verklaart niet te willen scheiden, ben je een jaar na de inleidende zitting of de feitelijke scheiding, alsnog gescheiden. De tegenpartij kan hier niets tegen inbrengen.
 • Als je 6 maanden feitelijk gescheiden bent, kan je met je partner ook gezamenlijk de echtscheiding vorderen.

De rechter zal in het vonnis waarbij zij/hij de echtscheiding uitspreekt ook een notaris aanstellen voor de vereffening en verdeling van uw huwgemeenschap, dan wel van de onverdeeldheid (in geval je gescheiden bent met scheiding van goederen).

Wist je dat…

… je een vergoeding kan vorderen indien je geld van een erfenis of schenking hebt aangewend voor het onderhoud van het gezin?

Hoe gebeurt de verdeling van de gemeenschappelijke goederen en schulden?

De procedure van vereffening en verdeling vindt plaats voor een notaris. Hierin worden alle gezamenlijke roerende en onroerende goederen, evenals de schulden, verdeeld.

Onder de gezamenlijke roerende goederen valt niet enkel het meubilair, de auto, enz., maar bijvoorbeeld ook de afkoopwaarde van het tijdens het huwelijk opgebouwde pensioensparen, spaargelden, enz.

Heeft je partner, of hebben jullie samen, een handelszaak of vennootschap, dan zal ook deze eventueel worden verdeeld.

|

“Wij geloven in rechtscheiding!”